Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

07.08.2014

1. Z niepokojem obserwujemy, że do konkursu wpływa zbyt duża ilość wniosków od grup nieformalnych wskazujących naszą Fundację FLZB jako wnioskodawcę (z pominięciem lokalnej organizacji) bez uzgadniania z nami budżetu. Bardzo prosimy, przed złożeniem takiego wniosku uzgodnić z nami budżet projektu oraz sposób wykorzystania zakupionego w ramach grantu sprzętu po realizacji projektu.

2.  W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych bardzo prosimy mocno wyakcentować w rezultatach projektu plany na przyszłość danej grupy. Chodzi nam o to czy grupa będzie się formalizować w tym roku (np. jako Stowarzyszenie), oraz na jakim jest to obecnie etapie (podpisane porozumienie, przygotowany wzór statutu, złożony lub przygotowany wpis do KRS itd.

więcej »
30.07.2014

Informuję, że wpłynęło już 5 pierwszych wniosków. Zachęcam do składania wniosków wcześniej, gdyż wtedy mamy możliwość ich wcześniejszego sprawdzenia. Jeżeli wykryjemy jakieś błędy, poinformujemy o nich i będą mieli Państwo jeszcze wtedy czas na poprawki. Przypominam, że termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2014r.

więcej »
16.07.2014

Od wczoraj można skłądać wnioski o dofinansowanie w konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”. Rozpoczynają się w zwiazku z tym szkolenia dla beneficjentów. W każdym powiecie województwa lubelskiego odbędą się spotkania z przedstawicielami młodych organizacji pozarzadowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych. Zgodnie z harmonogramem szkolenie w Biłgoraju było pierwszym z 24 zaplanowanych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania w dogodnych lokalizacjach.

więcej »
14.07.2014

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie"

więcej »