Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Zakres wsparcia

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 (2020)

W ramach projektu oferujemy beneficjentom projektu wsparcie:
- Animacyjne – w wyniku którego na konkurs wpłynie około 300 wniosków od młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych/samopomocowych.
- Grantowe – planujemy udzielić wsparcia finansowego młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym.
- Konsultacyjne i szkoleniowe - planujemy udzielić wsparcia merytorycznego dla młodych ngo i grup nieformalnych/samopomocowych z zakresu księgowości, zagadnień prawnych oraz nawiązywania lokalnej współpracy międzysektorowej. Szkolenia w każdym powiecie z zakresu przygotowania wniosku  oraz webinaria.


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3 (2018 - 2019)

W ramach projektu oferujemy beneficjentom projektu wsparcie:
- Animacyjne – w wyniku którego na konkurs wpłynie około 600 wniosków od młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
- Grantowe – planujemy udzielić wsparcia finansowego młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym.
- Konsultacyjne i szkoleniowe - planujemy udzielić wsparcia merytorycznego dla młodych ngo i grup nieformalnych/samopomocowych z zakresu księgowości, zagadnień prawnych oraz nawiązywania lokalnej współpracy międzysektorowej.


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 (2017)

W ramach projektu oferujemy beneficjentom projektu wsparcie:
- Animacyjne – w wyniku którego na konkurs wpłynie około 500 wniosków od młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
- Grantowe – planujemy udzielić wsparcia finansowego młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym.
- Konsultacyjne i szkoleniowe - planujemy udzielić wsparcia merytorycznego dla młodych ngo i grup nieformalnych/samopomocowych z zakresu księgowości, zagadnień prawnych oraz nawiązywania lokalnej współpracy międzysektorowej.


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014 - 2016)

W ramach projektu oferujemy beneficjentom projektu wsparcie:
- Animacyjne – w wyniku którego na konkurs wpłynie min. 1200 wniosków od młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych.
- Grantowe – planujemy udzielić wsparcia finansowego 300 młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i grupom samopomocowym.
- Konsultacyjne i szkoleniowe - planujemy udzielić wsparcia merytorycznego dla około 1000 młodych ngo i grup nieformalnych/samopomocowych z zakresu księgowości, zagadnień prawnych oraz nawiązywania lokalnej współpracy międzysektorowej.